MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Tézisek (Abstract in Hungarian / magyarul)Értekezés (angolul, mellékletek nélkül) [Dissertation (in English, without supplements)]M E G H Í V Ó


Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt


BUCZOLICH ZOLTÁN


MTA doktora címre benyújtott


Geometric and Dynamical Aspects of Measure Theory”


című értekezésének 2007. szeptember 3-án 1000 órakor az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Nagytermében (Bp. V. Reáltanoda u. 13-15.) tartandó nyilvános vitájára.


Az értekezés opponensei:

Totik Vilmos, az MTA rendes tagja

Páles Zsolt, az MTA doktora

Csörnyei Marianna, PhD


Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V. Arany János u. 1.) és az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Könyvtárában (Budapest, Reáltanoda u. 13-15., 1053).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen is észrevételt tehet.

Az értekezés és a tézisek megtalálhatók a http://www.cs.elte.hu/~buczo/doktori.htm honlapon.