2000-01/I 2000-01/I

IV. ALKALMAZOTT MATATEMATIKUS SZAK

Diszkrét Dinamikus Rendszerek Vizsgatételek1. Mit értünk (diszkrét) dinamikus rendszeren. Példa: az egységkör forgatásai. Topologikus tranzitivitás és minimalitás.

2. E2 periodikus pontjai, topologikus tranzitivitása. Példa olyan pontra, melynek E3 w-limeszhalmaza C3.

3. Szimbolikus dinamikus rendszerek. A topologikus Bernoulli-shift periodikus pontjai, topologikusan keverö tulajdonsága.

4. A kör leképezései I. A forgatási szám létezése.

5. Invariáns mértékek. Krylov-Bogolubov tétel. Minimális homeomorfizmusok és invariáns mértékek.

6. A kör leképezései II. Irányítástartó homeomorfizmusok szemikonjugáltak Ta-hoz.

7. A kör leképezései III. Irányítástartó homeomorfizmusok w-limesz halmazai.

8. Kompakt Abel-csoportok forgatásai, egyféleképpen ergodikus transzformációk és minimalitás.

9. A kör leképezései IV. Irracionális forgatási számú homeomorfizmusok egyféleképpen ergodikusak.

10. Unimodális leképezések. Gyúró sorozat (kneading sequence). Végperiodikus szimbolikus pályájú pontok periodikus pontokhoz tartanak.

11. Szimbolikus pályák elöjeles lexikografikus rendezése. Rendezéstartás (i(x)\prec i(y) és x < y viszonya).

12. A megengedett szimbolikus pályák halmazának karakterizációja. i(c) (illetve i(c+)), mint topologikus konjugációra vonatkozó invariáns.

13. Szubadditív és szubmultiplikatív sorozatok. A topologikus entrópia definíciója (n,e)- feszítö halmazok segítségével.

14. htop(T) nem függ a metrika választásától. Topologikusan konjugált transzformációk top. entrópiája megegyezik.

15. A topologikus entrópia ekvivalens definíciói.

16. A topologikus entrópia tulajdonságai. A faktorleképezés és az iterált leképezés entrópiája.

17. Intervallumleképezések cikk-cakk száma. (A Misiurewicz- Szlenk és a Milnor-Thurston tételeket csak kimondani.) Forgatások és Em top. entrópiája.

18. Markov-gráfok.

19. Sharkovszkij tétel I. (Lemma a minimális páratlan periódusú pontról. Csak addig kell ebben a tételben elmondani a bizonyítást, hogy a Markov- gráf tartalmaz I1-en átmenö p-1-hosszú kört.)

20. Sharkovszkij tétel II. (A Lemma bizonyításának befejezése. Páros periodikus pontok. A tétel bizonyítása.)


File translated from TEX by TTH, version 2.10.
On 14 Dec 2000, 12:41.